Khác biệt giữa các bản “Viện hàn lâm Pháp”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n
| accessdate = 2010-01-13
}}</ref>. Các thành viên mới được bầu bởi các thành viên đương vị. Các viện sĩ giữ vị trí này suốt đời, trừ khi họ bị loại bỏ do tư cách sai trái. [[Philippe Pétain]], được gọi là ''Nguyên soái của Pháp'' sau chiến thắng [[Verdun]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến thứ nhất]], được bầu vào Viện năm 1931 và, sau khi trở thành Quốc trưởng của chính phủ [[Vichy]] trong [[Chiến tranh thế giới thứ hai|Thế chiến thứ hai]], bị buộc phải từ chức năm 1945<ref>[[Ted Morgan (writer)|Sanche de Gramont]], ''The French: Portrait of a People'', G.P. Putnam's Sons, New York, 1969, p. 270</ref>. Cơ quan này đóng vai trò có thẩm quyền chính thức về ngôn ngữ; nó tham gia vào việc xuất bản từ điển chính thức. Những quyết định của nó, tuy nhiên, không phải là bắt buộc đối với công chúng hoặc chính phủ.
 
== Thành viên hiện tại ==
 
Dưới đây liệt kê danh sách thành viên hiện tại của Viện Hàn lâm Pháp theo số ghế ngồi.
 
{{col-begin}}
{{col-break}}
{| class=wikitable
!width=50 align=center| Ghế !!width=175| Họ tên !!width=50 align=center| Năm được bầu
|-
|align=center| 1 || [[Claude Dagens]]||align=center| 2008
|-
|align=center| 2
| colspan="2" | ''trống'' ([[Hector Bianciotti]] mất 11 tháng 6 năm 2012)
|-
|align=center| 3 || [[Jean-Denis Bredin]] ||align=center| 1989
|-
|align=center| 4 || [[Jean-Luc Marion]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 5 || [[Assia Djebar]] ||align=center| 2005
|-
|align=center| 6 || [[Marc Fumaroli]] ||align=center| 1995
|-
|align=center| 7 || [[Jules A. Hoffmann|Jules Hoffmann]] ||align=center| 2012
|-
|align=center| 8 || [[Michel Déon]] ||align=center| 1978
|-
|align=center| 9 || [[Alain Decaux]] ||align=center| 1979
|-
|align=center| 10 || [[Florence Delay]] ||align=center| 2000
|-
|align=center| 11 || [[Gabriel de Broglie]] ||align=center| 2001
|-
|align=center| 12 || [[Jean d'Ormesson]] <ref group="ct">Chủ tịch</ref> ||align=center| 1973
|-
|align=center| 13 || [[Simone Veil]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 14 || [[Hélène Carrère d'Encausse]] <ref group="titles">Thư ký vĩnh viễn</ref> ||align=center| 1990
|-
|align=center| 15 || [[Frédéric Vitoux]] ||align=center| 2001
|-
|align=center| 16 || [[Valéry Giscard d'Estaing]] ||align=center| 2003
|-
|align=center| 17 || [[Érik Orsenna]] ||align=center| 1998
|-
|align=center| 18 || [[Michel Serres]] ||align=center| 1990
|-
|align=center| 19 || [[Jean-Loup Dabadie]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 20 || [[Angelo Rinaldi]] ||align=center| 2001
|}
{{col-break}}
{| class=wikitable
!width=50 align=center| Ghế !!width=175| Họ tên !!width=50 align=center| Năm được bầu
|-
|align=center| 21
| colspan="2" | ''trống'' ([[Félicien Marceau]] mất 7 tháng 3 năm 2012)
|-
|align=center| 22 || [[René de Obaldia]] ||align=center| 1999
|-
|align=center| 23 || [[Pierre Rosenberg]] ||align=center| 1995
|- valign=top
|align=center| 24 || [[Max Gallo]] ||align=center| 2007
|- valign=top
|align=center| 25 || [[Dominique Fernandez]] ||align=center| 2007
|-
|align=center| 26 || [[Jean-Marie Rouart]] ||align=center| 1997
|-
|align=center| 27 || [[Pierre Nora]] ||align=center| 2001
|-
|align=center| 28 || [[Jean-Christophe Rufin]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 29 || [[Amin Maalouf]] ||align=center| 2011
|-
|align=center| 30 || [[Danièle Sallenave]] ||align=center| 2011
|-
|align=center| 31 || [[Michael Edwards]] ||align=center| 2013
|-
|align=center| 32 || [[François Weyergans]] ||align=center| 2009
|-
|align=center| 33 || [[Dominique Bona]] ||align=center| 2013
|-
|align=center| 34 || [[François Cheng]] ||align=center| 2002
|-
|align=center| 35 || [[Yves Pouliquen]] ||align=center| 2001
|-
|align=center| 36 || [[Philippe Beaussant]]||align=center| 2007
|-
|align=center| 37 || [[René Girard]] ||align=center| 2005
|-
|align=center| 38
| colspan="2" | ''trống'' ([[François Jacob]] mất 19 tháng 4 năm 2013)
|-
|align=center| 39 || [[Jean Clair]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 40
| colspan="2" | ''trống'' ([[Pierre-Jean Rémy]] mất 28 tháng 4 năm 2010)
|}
{{col-end}}
 
===Notes===
{{reflist|group=titles}}
 
==Ghi chú==