Khác biệt giữa các bản “Viện hàn lâm Pháp”

n
n
|align=center| 13 || [[Simone Veil]] ||align=center| 2008
|-
|align=center| 14 || [[Hélène Carrère d'Encausse]] <ref group="titlesct">Thư ký vĩnh viễn</ref> ||align=center| 1990
|-
|align=center| 15 || [[Frédéric Vitoux]] ||align=center| 2001
{{col-end}}
 
===Notes Ghi chú ===
{{reflist|group=titlesct}}
 
==Ghi chú==