Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

n
n
Nhà Trần là triều đại cuối cùng của Nam triều, cũng là triều đại cuối cùng trong '''[[Lục triều]]''' (cùng với [[Đông Ngô]] - [[Nhà Tấn|Đông Tấn]] - [[Lưu Tống]] - [[Nam Tề]] và [[nhà Lương]]) cai trị vùng Giang Nam, đóng đô ở Kiến Khang; tính từ khi [[Tôn Quyền]] xưng vương, tất cả kéo dài gần 400 năm.
 
== Thế phả hoàng đế Trần ==
<center>
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | Tai |Tai=Trần Cảnh Đế<br />[[Trần Văn Tán]]}}
{{familytree | |,|-|-|-|^|-|-|-|.|}}
{{familytree | Daot | | | | | | Wu |Daot=Thủy Hưng Chiêu Liệt Vương<br />[[Trần Đạo Đàm]]|Wu='''Trần Vũ Đế'''<br />[[Trần Bá Tiên]]<br>503-'''557-559'''}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| }}
{{familytree | Wen | | Xuan |Wen='''Trần Văn Đế'''<br />[[Trần Văn Đế|Trần Thiến]]<br>522-'''559-566'''|Xuan='''Trần Tuyên Đế'''<br />[[Trần Tuyên Đế|Trần Húc]]<br>530-'''569-582'''}}
{{familytree | |!| | | |!| }}
{{familytree | Fei | | Hou |Fei='''Trần Phế Đế'''<br />[[Trần Bá Tông]]<br>554-'''566-568'''-570|Hou='''Trần Hậu Chủ'''<br />[[Trần Thúc Bảo]]<br>553-'''582-589'''-604}}
{{familytree/end}}
</center>
== Đọc thêm ==
* ''[[Trần thư]]''