Khác biệt giữa các bản “Licinius”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
| image= Aureus of Licinius.png
| caption =Coin of Licinius
| reign =11 tháng 11 năm 308 – 311 (là [[Augustus (honorificdanh hiệu)#In the divided Roman Empire|Augustus]] ở phía Tây, cùng với [[Galerius]] ở phía đông); <br>311 – 313 (Augustus ở phía Tây, cùng với [[Maximinus II|Maximinus]] ở phía đông) <br>313 – 324 (Augustus ở phía đông, cùng với [[Constantinus Đại đế|Constantinus]] ở phía tây – in 314 and 324 in competition with him);
| predecessor =[[Severus II|Severus]]
| successor =[[Constantinus Đại đế|Constantinus I]]
101

lần sửa đổi