Khác biệt giữa các bản “Vũ Văn Hóa Cập”

n
Năm [[604]], Tùy Văn Đế qua đời, Dương Quảng lên kế vị, tức là Tùy Dạng Đế. Tùy Dạng Đế phong Vũ Văn Hóa Cập làm thái phó thiếu khanh. Năm [[607]], khi Tùy Dạng Đế viếng thăm quận Du Lâm (nay gần tương ứng với [[Du Lâm]], [[Thiểm Tây]]), Vũ Văn Hóa Cập cùng một người em khác là Vũ Văn Trí Cập (宇文智及) đã tham gia vào việc buôn lậu với người [[Đột Quyết]]. Tùy Dạng Đế đã tức giận định xử tử, nhưng sau đã tha cho, chỉ giáng anh em họ xuống làm nô bộc cho cha là Vũ Văn Thuật.
 
Năm 616, do miền Bắc đất nước đắm chìm trong các cuộc khởi nghĩa nông dân, Tùy Dạng Đế đã nghe theo đề xuất của Vũ Văn Thuật mà đến [[Giang Đô]] (江都, nay thuộc [[Dương Châu]], [[Giang Tô]]). Vũ Văn Thuật cùng các con tháp tùng Tùy Dạng Đế đến đó, song đến mùa đông năm 616, Vũ Văn Thuật qua đời. Tùy Dạng Đế nhớ tới công lao của Vũ Văn Thuật nên đã phong Vũ Văn Hóa Cập làm 'hữu đồn vệ tướng quân', cũng phục chức cho Vũ Văn Trí Cập. Tùy Dạng Đế cũng cho phép Vũ Văn Hóa Cập kế tập tước Hứa quốc công của Vũ Văn Thuật.
 
== Binh biến chống lại Tùy Dạng Đế ==