Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Vũ Văn Hóa Cập”

::Đây đâu phải là bài viết mà bạn yêu cầu dẫn nguồn. Tôi tấn công cá nhân ai vậy?--[[Thành viên:Cnbhkine|Cnbhkine]] ([[Thảo luận Thành viên:Cnbhkine|thảo luận]]) 02:11, ngày 28 tháng 4 năm 2013 (UTC)
 
Hoàng đệ đoán mò một hồi cũng ra. Nhưng tụng đểđệthằng nàosao? Có mấy từ như xử trảm thị chúng cũng rất khó chịu.--[[Đặc biệt:Đóng góp/123.24.246.122|123.24.246.122]] ([[Thảo luận Thành viên:123.24.246.122|thảo luận]])
 
== Chú thích tiếng Hán ngay sau tên ==
Người dùng vô danh