Khác biệt giữa các bản “Enrico Letta”

Trang mới: “'''Enrico Letta''' (sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966) là đương kim Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý (Thủ tướng …”
(Trang mới: “'''Enrico Letta''' (sinh ngày 20 tháng 8 năm 1966) là đương kim Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý (Thủ tướng …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh