Khác biệt giữa các bản “Giải vô địch bóng đá trong nhà thế giới”

|1
|align=left|[[Manoel Tobías]]
|align=left|{{Brasil-futsal|Brasil}}
|43
|32
|2
|align=left|[[Alessandro Rosa Vieira|Falcão]]
|align=left|{{Brasil-futsal|Brasil}}
|34
|25
|3
|align=left|[[Konstantin Yeryomenko|Konstantin Eremenko]]
|align=left|{{Nga-futsal|Nga}}
|28
|18
|4
|align=left|[[Flávio Sérgio Viana|Schumacher]]
|align=left|{{Brasil-futsal|Brasil}}
|25
|25
|5
|align=left|[[Saeid Rajabi]]
|align=left|{{Iran-futsal|Iran}}
|16
|8
|6
|align=left|[[Vágner Kaetano Pereira|Pula]]
|align=left|{{Nga-futsal|Nga}}
|16
|9
|7
|align=left|[[Índio]]
|align=left|{{Brasil-futsal|Brasil}}
|15
|16
|8
|align=left|[[Daniel Ibañes Caetano|Daniel]]
|align=left|{{futsal|Tây Ban Nha-futsal}}
|14
|15
Người dùng vô danh