Khác biệt giữa các bản “Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức 2011-12”

n
{{Fb r team |t=Augsburg }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Leverkusen }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Bayern Munich }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=7 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=7 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 |ma=Bavarian football derbies }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Borussia Dortmund }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 |ma=Revierderby}}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=4 |ga=4 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=5 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Mönchengladbach }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Freiburg }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Hamburg }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=5 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=3 |ga=4 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 |ma=Nordderby}}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Hannover }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=4 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Hertha BSC }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=6 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
 
{{Fb r team |t=Hoffenheim }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf= 1|ga= 1}}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Kaiserslautern }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=2 |ga=5 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Köln }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=6 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
 
{{Fb r team |t=Mainz }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=0 |ga=4 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=4 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Nuremberg }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=1 |ga=4 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 |ma=Bavarian football derbies}}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=3 |ga=3 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
 
{{Fb r team |t=Schalke 04 }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 |ma=Revierderby}}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=5 |ga=1 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=0 }}
 
{{Fb r team |t=Stuttgart }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=5 |ga=0 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
 
{{Fb r team |t=Werder Bremen }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=0 |ga=2 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=5 |ga=3 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 |ma=Nordderby}}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=3 |ga=0 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=1 |ga=1 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=0 |ga=3 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=2 |ga=0 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|r=null }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
 
{{Fb r team |t=Wolfsburg }}
<!-- Augsburg --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Bayer Leverkusen --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Bayern Munich --> {{Fb r|gf=0 |ga=1 }}
<!-- Borussia Dortmund --> {{Fb r|gf=1 |ga=3 }}
<!-- Bor. Mönchengladbach --> {{Fb r|gf=0 |ga=0 }}
<!-- Freiburg --> {{Fb r|gf=3 |ga=2 }}
<!-- Hamburg --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Hannover --> {{Fb r|gf=4 |ga=1 }}
<!-- Hertha BSC --> {{Fb r|gf=2 |ga=3 }}
<!-- Hoffenheim --> {{Fb r|gf=1 |ga=2 }}
<!-- Kaiserslautern --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Köln --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Mainz --> {{Fb r|gf=2 |ga=2 }}
<!-- Nuremberg --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Schalke --> {{Fb r|gf=2 |ga=1 }}
<!-- Stuttgart --> {{Fb r|gf=1 |ga=0 }}
<!-- Werder Bremen --> {{Fb r|gf=3 |ga=1 }}
<!-- Wolfsburg --> {{Fb r|r=null }}
 
{{Fb r footer |u=2028 tháng 84 2011năm 2012 |s=[http://www.bundesliga.com/en/liga/matches/2011/index.php Bundesliga official website] |date=Thàng 8December 2011}}
 
==Thống kê==