Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Random portal component|header=Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình ảnh chọn lọc|max=19}}
 
{{/box-header|OnNgày thisnày daynăm xưa|Wikipedia:SelectedNgày anniversariesnày năm xưa/{{#time:F jm/d}}|}}
{{Wikipedia:Selected anniversaries/{{#time:F j}}}}
{{/box-footer|}}