Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
{{Random portal component|header=Nhân vật chọn lọc|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=18}}
 
{{Random portal component|header=Bạn có biết...|subpage=Bạn có biết|max=811}}
</div>
 
<div style="float:right; width:41%"> <!-- This margin should be right of the above -->
{{Random portal component|header=Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình ảnh chọn lọc|max=196}}
 
{{/box-header|Ngày này năm xưa|Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{#time:m/d}}|}}