Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
| lat_deg = 26 | lat_min = 28 | lat_sec = 16 | lat_dir = N
| lon_deg = 49 | lon_min = 47 | lon_sec =52 | lon_dir = E
| land = Saudi Rập SaudiArabia
| metric-elev =
| metric-rwy =