Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
<div style="float:right; width:100%">
{{/box-header|<big>TheCổng Historytri Portalthức Lịch sử</big>|Portal:History/Intro|}}
{{Chủ đề:Lịch sử/Mở đầu}}
{{Portal:History/Intro}}
{{/box-footer|}}
<div style="text-align:center; margin:0.25em auto 0.75em">{{purge|'''View new selections below''' (purge)}}</div>
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|CategoriesCác thể loại|PortalChủ đề:HistoryLịch sử/CategoriesCác thể loại|}}
{{Chủ đề:Lịch sử/Các thể loại}}
{{Portal:History/Categories}}
{{/box-footer|}}