Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
{{Random portal component|header=Nhân vật chọn lọc|subpage=Nhân vật chọn lọc|max=18}}
 
{{Random portal component|header=Câu nói nổi tiếng|subpage=QuoteCâu nói nổi tiếng|max=20}}
 
{{Random portal component|header=Bạn có biết...|subpage=Bạn có biết|max=11}}
{{Wikipedia:Ngày này năm xưa/{{#time:m/d}}}}
{{/box-footer|}}
 
{{Random portal component|header=Câu nói nổi tiếng|subpage=Quote|max=20}}
 
</div>