Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Lịch sử”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:left; width:100%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 100%-->
 
{{/box-header|AssociatedTrên các dự án Wikimedia|noedit=yes}}
{{TemplateBản mẫu:Wikimedia forcho Chủ portalsđề}}
{{/box-footer|}}