Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Nghiên cứu của Thủ tướng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tuy nhiên, ngày [[28 tháng 7]] năm 2006, Thủ tướng kế nhiệm [[Nguyễn Tấn Dũng]] đã ký Quyết định Giải thể Ban Nghiên cứu và Tổ Nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng<ref>[http://vbpq.mine.vn/VanBan/ToanVan/15683/quyet-dinh-1008qd-ttg.html Quyết định 1008/QĐ-TTg năm 2006]</ref><ref>[http://vov.vn/Home/Giai-the-Ban-Nghien-cuu-va-To-Nghien-cuu-ve-kinh-te-doi-ngoai-cua-Thu-tuong-Chinh-phu/20067/38912.vov Giải thể Ban Nghiên cứu và Tổ Nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ]</ref>.
 
Một số thành viên cũ của Ban Nghiên cứu đã tham gia thành lập [[Viện Nghiênnghiên cứu Phát triển]] (''Institutes of Development Studies'' - '''IDS''').
 
==Thành viên và chuyên gia tư vấn của Ban==
64

lần sửa đổi