Khác biệt giữa các bản “Cách mạng tình dục”

Tại sao chỉ ở phương Tây.
n (Robot: Sửa đổi hướng)
(Tại sao chỉ ở phương Tây.)
'''Cách mạng tình dục''' chỉ những thay đổi trong quan niệm xã hội và những qui tắc biểu hiện liên quan đến [[tình dục]] ở [[phương Tây]].
 
Thông thường, cụm từ “tự do tình dục” (sexual liberation) được dùng để chỉ một phong trào xã hội từ [[thập niên 1960]] đến [[thập niên 1970]].<ref name=allyn>Allyn, 2000.</ref> Tuy nhiên, cụm từ này đã từng được dùng từ cuối thập niên 1920<ref>The term appeared as early as 1929; the book ''Is Sex Necessary?'', by Thurber & White, has a chapter titled ''The Sexual Revolution: Being a Rather Complete Survey of the Entire Sexual Scene''.</ref> và thường bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm của [[Sigmund Freud|Freud]] về những vấn đề tự do tình dục và tâm lý-tình dục.