Khác biệt giữa các bản “Căn bậc n”

Trang mới: “Trong toán học, căn bậc ''n'' của một số ''x'' là một số ''r'', mà lũy thừa bậc ''n'' của ''r'' sẽ bằng ''x''. :<math>r^n = x,<…”
(Trang mới: “Trong toán học, căn bậc ''n'' của một số ''x'' là một số ''r'', mà lũy thừa bậc ''n'' của ''r'' sẽ bằng ''x''. :<math>r^n = x,<…”)
(Không có sự khác biệt)
7.079

lần sửa đổi