Khác biệt giữa các bản “Căn bậc n”

không có tóm lược sửa đổi
* -2 cũng là căn bậc hai của 4, bởi (−2)<sup>2</sup> = 4.
 
Một số thực hoặc số phức có căn ''n'' của bậc ''n''. Trong khi căn của 0 không có sự khác biệt (tất cả đều bằng 0), căn bậc ''n'' của bất cứ số thực hay số phức nào khác đều khác biệt nhau. Nếu ''n'' là số chẵn và số dưới cẵncăn là số thực và số dương, một căn của nó là số dương và một căn là số âm, các số còn lại là số phức hoặcnhưng không phải số thực; nếu ''n'' là số chẵn và số dưới căn là số thực và âm, không có căn nào của nó là số thực. Nếu ''n'' là số lẻ và số dưới căn là số thực, một căn của nó sẽ là số thực và cùng dấu với số dưới căn, trong khi các căn khác không phải số thực.
 
Trong [[vi tích phân]], căn được biểu diễn dưới dạng [[lũy thừa]], trong đó số mũ là một phân số:
7.079

lần sửa đổi