Khác biệt giữa các bản “Căn bậc n”

 
Mọi số thực ''x'' có duy nhất một căn bậc ba thực, được viết là <math>\sqrt[3]{x}</math>. Ví dụ:
:<math>\sqrt[3]{8}\,=\,2\quad\text{and}\quad\sqrt[3]{-8}\,= -2.</math>
 
Mọi số thực có thêm hai căn bậc ba [[số phức|phức]].
 
== Tính chất ==
7.079

lần sửa đổi