Khác biệt giữa các bản “Đông Xá, Đông Hưng”

Xã Đông Xá có [[diện tích]]: 5,59&nbsp;km²<ref name=QD19>Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</ref>. Theo [[Tổng điều tra dân số]] năm 1999, xã Đông Xá có [[dân số]] 5.097 người<ref name=QD19/>.
== Danh nhân ==
nơi thân sinh cụ [[Nguyễn Văn Huy]]:, thôn tây bình cách. Cụ chưa có người yêu(now(10/05/2013))
 
==Địa giới hành chính==
Người dùng vô danh