Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
*'''S''': Số người bị tai nạn.
*'''N'''<sub>1</sub>: Số người lao động bình quân làm việc hàng ngày tại cơ sở sản xuất (trong thời gian khảo sát, thường là trong 1 năm).
*'''K'''<sub>ts</sub>: là hệ số tần suất tai nạn lao động (đo lường về lượng sảyxảy ra tai nạn), là số tai nạn lao động tính trên 1000 người (hay số người bị tai nạn theo tỷ lệ phần nghìn).
*D: là tổng cộng toàn bộ số ngày buộc phải nghỉ do tai nạn lao động gây ra cho người lao động bị tai nạn, tính gộp với mọi lao động bị tai nạn, trong thời gian khảo sát (thường là năm).
*'''K'''<sub>n</sub>: là hệ số mức độ nặng nhẹ của tai nạn (chỉ kể đến trường hợp tai nạn gây ra nghỉ việc tạm thời, không xét đến trường hợp tai nạn gây ra mất sức lao động vĩnh viễn hoặc là chết người).