Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Viết trang mới”

Thử
(Cập nhật các hình nút và một số lời miêu tả phần tử giao diện)
(Thử)
*Thao tác: ấn vào nút {{nút|{{int:Showpreview}}}} để xem thử, phát hiện và sửa các lỗi nếu có, trước khi lưu bằng cách bấm nút {{nút|{{int:Savearticle}}}}.
*Nếu sửa hay viết một nội dung dài, nên dùng cách lưu tạm thời này để tránh việc lưu lắt nhắt các sửa đổi rất nhỏ, gây khó theo dõi trong lịch sử sửa bài:
*:<div id="p-cactions" class="vectorTabs"><ul><li><span>[[{{FULLPAGENAME}}#Bước 4: Xem thử trước|Xem lịch sử]]</span></li></ul></div>{{-}}
*Nếu gặp phải trục trặc về nối mạng Internet trong lúc sửa bài mà chưa kịp lưu trang, bạn có thể tìm trong lịch sử (History) trên trình duyệt trong máy tính của bạn sửa đổi cuối cùng được lưu, khi bạn bấm nút xem thử lần cuối.