Khác biệt giữa các bản “Cầu Thuận Phước”

không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
File:Ban dao Son Tra.jpg
Tập tin:Thuan Phuoc bridge,DN city.jpg
Cau Thuan Phuoc ve dem.JPG
Tập tin:CauThuanPhuocvedem.JPG
File:Thuan Phuoc Bridge-1.jpg
File:Cầu Thuận Phước (AH).jpg