Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers 1400-1600”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<timeline> Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear ImageSize = width:760 Define $bold = fontsize:M shift:(10,-7) Colors = id:offWhite value:rgb(0.9…”)
 
n
barset:Composers
 
from:1400 till:1445 text:[[Leonel Power]]" $bold #from 1375
from:1400 till:1453 text:[[John Dunstable]]" $bold #from 1390
from:1400 till:1460 text:[[Gilles Binchois]]" $bold
from:1400 till:1474 text:[[Guillaume Dufay]]" $bold
from:1415 till:1497 text:"[[Johannes Ockeghem]]" $bold
from:1423 till:1475 text:[[Walter Frye]]" $bold # fl. from 1443?
from:1430 till:1492 text:[[Antoine Busnois]]" $bold
from:1445 till:1518 text:[[Loyset Compère]]" $bold
from:1446 till:1506 text:[[Alexander Agricola]]" $bold
from:1450 till:1505 text:[[Jacob Obrecht]]" $bold
from:1450 till:1521 text:"[[Josquin des Prez]]" $bold
18

lần sửa đổi