Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers 1400-1600”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
from:1400 till:1460 text:[[Gilles Binchois]]
from:1400 till:1474 text:[[Guillaume Dufay]]
from:1415 till:1497 text:"[[Johannes Ockeghem]]" $bold
from:1423 till:1475 text:[[Walter Frye]] # fl. from 1443?
from:1430 till:1492 text:[[Antoine Busnois]]
from:1445 till:1518 text:[[Loyset Compère]]
from:1446 till:1506 text:[[Alexander Agricola]]
from:1450 till:1505 text:[[Jacob Obrecht]]" $bold
from:1450 till:1521 text:"[[Josquin des Prez]]" $bold
from:1450 till:1517 text:[[Heinrich Isaac]]" $bold
from:1459 till:1522 text:[[Jean Mouton]]" $bold
from:1460 till:1518 text:[[Pierre de La Rue]]" $bold
from:1466 till:1506 text:[[Martin Agricola]]" $bold
from:1470 till:1512 text:[[Antoine de Févin]]" $bold
from:1475 till:1530 text:[[Antonius Divitis]]" $bold
from:1475 till:1520 text:[[Antoine Brumel]]" $bold
from:1480 till:1545 text:[[Philippe Verlot]]" $bold
from:1485 till:1558 text:[[Clément Janequin]]" $bold
from:1490 till:1560 text:"[[Nicolas Gombert]]" $bold
from:1490 till:1548 text:[[Thomas Crecquillon]]" $bold
from:1490 till:1562 text:"[[Adrian Willaert]]" $bold
from:1490 till:1545 text:[[John Taverner]]" $bold
from:1495 till:1545 text:"[[Constanzo Festa]]" $bold
from:1500 till:1553 text:"[[Cristóbal de Morales]]" $bold
from:1505 till:1572 text:[[Christopher Tye]]" $bold
from:1505 till:1585 text:[[Thomas Tallis]]" $bold
from:1508 till:1563 text:[[Hans Newsidler]]" $bold
from:1510 till:1564 text:[[Pierre de Manchicourt]]" $bold
from:1510 till:1572 text:[[Claude Goudimel]]" $bold
from:1515 till:1565 text:[[Jacob Clemens non Papa]]" $bold
from:1516 till:1565 text:[[Cipriano de Rore]]" $bold
from:1525 till:1594 text:"[[Giovanni Pierluigi da Palestrina]]" $bold
from:1530 till:1600 text:[[Claude Le Jeune]]" $bold
from:1532 till:1594 text:"[[Orlande de Lassus]]" $bold
from:1533 till:1586 text:"[[Andrea Gabrieli]]" $bold
from:1536 till:1596 text:[[Giaches de Wert]]" $bold
from:1543 till:end text:"[[William Byrd]]" $bold #till 1623
from:1545 till:end text:[[Luzzasco Luzzaschi ]]" $bold #till 1607
from:1548 till:end text:"[[Tomás Luis de Victoria ]]" $bold #till 1611
from:1549 till:end text:"[[Giovanni de Macque]]" $bold
from:1561 till:end text:"[[Carlo Gesualdo]]" $bold #till 1613
from:1563 till:end text:"[[John Dowland]]" $bold #till 1626
from:1567 till:end text:"[[Thomas Campion]]" $bold #till 1620
from:1569 till:end text:"[[Tobias Hume]]" $bold #till 1645
from:1570 till:end text:"[[John Cooper]]" $bold #till 1626
from:1571 till:end text:"[[Michael Praetorius]]" $bold
from:1583 till:end text:"[[Orlando Gibbons]]" $bold #till 1625
from 1564 till:end text:"[[Galileo Galilei]]" $bold #till 1642
</timeline><noinclude>
 
18

lần sửa đổi