Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Composers 1400-1600”

n
Đã lùi lại sửa đổi 11457537 của Paul Gazman (Thảo luận)
n
n (Đã lùi lại sửa đổi 11457537 của Paul Gazman (Thảo luận))
 
id:renBlue value:rgb(0.6,0.9,1)
 
BackgroundColors = Bluecanvas:offWhite
 
Period = from:1400 till:1610
18

lần sửa đổi