Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đường phố Paris”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|- {{#if:{{{arr1|}}}|style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;width:100px;"|style="display:none;"}}
|'''[[Quận của Paris|<font color=#FFFFFF>Quận</font>]]''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;"| [[Quận {{{arr1}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>Quận {{{arr1}}}</font>]]{{#if: {{{arr2|}}} |, [[Quận {{{arr2|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr2|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr3|}}} |, [[Quận {{{arr3|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr3|}}}</font>]]}}{{#if: {{{arr4|}}} |, [[Quận {{{arr4|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr4|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr5|}}} |, [[Quận {{{arr5|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr5|}}}</font>]] }}{{#if: {{{arr6|}}} |, [[Quận {{{arr6|}}}, Paris|<font color=#FFFFFF>{{{arr6|}}}</font>]] }}
|- {{#if:{{{quarter|}}}|style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;width:100px;"|style="display:none;"}}
|'''[[Phường của Paris|<font color=#FFFFFF>Phường</font>]]''' ||style="padding:3px;border:1px solid #004629;background-color:#002669;color:#ffffff;"| <font color=#FFFFFF>{{{quarter}}}</font>{{#if: {{{quart1|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart1|}}}</font>]]}}{{#if: {{{quart2|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart2|}}}</font>]]}}{{#if: {{{quart3|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart3|}}}</font>]]}}{{#if: {{{quart4|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart4|}}}</font>]]}}{{#if: {{{quart5|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart5|}}}</font>]]}}{{#if: {{{quart6|}}} |<font color=#FFFFFF>,{{{quart6|}}}</font>]]}}
|-
{{#if: {{{begins|<noinclude>-</noinclude>}}} |
18.469

lần sửa đổi