Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lực lượng vũ trang”