Khác biệt giữa các bản “Trung Cổ”

n
Trung Ý chứ không phải Nam Ý
(Xác minh thêm về thuật ngữ "Đêm trường Trung Cổ")
n (Trung Ý chứ không phải Nam Ý)
Trước cuộc hồi sinh đó là thời kỳ dài hơn nghìn năm đen tối. Triết học chỉ bao gồm các giáo lý [[Thần học]] của các [[tu sĩ]] mang nặng tính giáo điều và khắc kỷ. Nghệ thuật chỉ hoàn toàn phục vụ Nhà thờ mà thôi. Về Văn học, chỉ có những trường ca kể lại cuộc chiến đấu chống lại quỷ cám dỗ hoặc chiến đấu vì nhà vua, tiêu biểu nhất là [[trường ca Roland]], một hiệp sĩ của Hoàng đế [[Đế quốc La Mã Thần thánh|La Mã thần thánh]] [[Charlemagne]]. Về Thi ca, chỉ có Kinh thơ (thơ tụng kinh) trang nghiêm tuyệt đối. Về Kiến trúc, chỉ có kiến trúc tôn giáo phát triển, mới đầu là phong cách [[Kiến trúc Roman|Roman]] nặng nề biểu hiện uy quyền to lớn của [[Chúa]], sau đó là phong cách Gothique nhẹ nhàng hơn, với xu thế vươn lên cao hướng tới [[Thiên đàng|Thiên đường]]. Hội hoạ phụ thuộc kiến trúc vì chỉ được sử dụng với mục đích trang trí nhà thờ và minh hoạ các tích trong [[Kinh Thánh|Thánh Kinh]]. Âm nhạc cũng rất đơn giản chỉ có [[Thánh ca]]. Ðiêu khắc chỉ giới hạn trong các bức tượng rước được sử dụng trong các ngày lễ.
 
Thời Trung Cổ còn là thời chiến tranh cát cứ. Các vua chúa Châu Âu phải tìm cách tập trung quyền lực vào tay mình, trong khi đó thế lực của Giáo hoàng gần như bao trùm tất cả. [[Giáo hoàng]] cai quản hoàn toàn miền NamTrung [[Ý]] (cả về thế tục lẫn tinh thần). Bên ngoài lãnh địa của mình, Giáo hoàng vẫn có thể với tay đến khắp Châu Âu, nắm quyền lực tinh thần, là người cai quản phần hồn của dân chúng Châu Âu trong khi các vua chúa là người nắm quyền lực thế tục.
 
Có nhiều đánh giá khác nhau về thời kỳ này. Đa số các học giả từ thế kỉ 19 trở về trước xem thời Trung Cổ là khoảng thời gian tăm tối nhất của Châu Âu với sự biến mất của [[triết học]] để nhường chỗ cho sự bành trướng của [[Kitô giáo|Ki-tô giáo]]. Trong thời Trung Cổ, nền văn hoá văn minh phương Tây chưa có được những thành tựu to lớn và rực rỡ như [[Tên gọi Trung Quốc|Trung Hoa]] và các nước [[Hồi giáo]]. Thật ra, nhiều giá trị văn hoá khoa học thời Hy Lạp - La Mã vẫn được bảo tồn ở [[đế quốc Đông La Mã]], trong các tu viện, và qua người [[Ả Rập]]. Mặt khác, nhiều học giả, đặc biệt là từ thế kỉ 20 trở về sau, cho rằng đây là thời kỳ định hình cả về địa lý và văn hoá của Châu Âu, khi văn hóa Hy Lạp - La Mã thoái trào, nhường chỗ cho sự hình thành và phát triển của các nền văn hóa địa phương, đặc biệt là của [[người German]] và [[người Slav]]. Ảnh hưởng tích cực nhất của thời kỳ này đối với văn hoá Châu Âu có lẽ là sự phát triển tinh thần [[dân chủ]] (do chưa hình thành khái niệm Tổ quốc một cách rõ rệt) cùng với sự phổ cập các giá trị tinh thần của Ki-tô giáo. Một số các triết gia và nhà [[lịch sử|sử học]], khởi đầu từ [[Petrarch]], đã gọi toàn bộ thời kỳ này là "đêm trường Trung cổ", nhưng đa số các học giả ngày nay chỉ sử dụng tên gọi này cho giai đoạn [[Tiền kỳ Trung cổ]].
168

lần sửa đổi