Khác biệt giữa các bản “Phong trào giải phóng dân tộc”

không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{unreferenced}}
{{dnb}}
 
'''Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới''' là nói tới phong trào đấu tranh đòi quyền độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc của các nước trước là thuộc địa trên thế giới trong thế kỷ 20, chủ yếu từ sau [[Chiến tranh thế giới thứ 2]] năm 1945.
 
28

lần sửa đổi