Khác biệt giữa các bản “Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 11388017 của Bossleader (Thảo luận) Web giả mà sao cứ lao vào đọc mãi vậy)
{{chú thích trong bài}}
{{dnb}}
 
'''Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam''' là một ban trực thuộc [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]. Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007 và nay đã được lập lại theo Quyết định số: 158-QĐ/TW của [[Bộ Chính trị (định hướng)|Bộ Chính trị]] ngày 28 tháng 12 năm 2012. Hiện tại ban có 108 thành viên, Trưởng ban là ông [[Nguyễn Bá Thanh]].
Cùng với việc tái lập Ban nội chính, Trung ương còn tái lập [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban kinh tế trung ương]] Đảng.
28

lần sửa đổi