Khác biệt giữa các bản “Phân phối Bernoulli”

Trang mới: “Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối Bernoulli, được đặt tên theo nhà toán học Jacob Bernoulli, là một phân phối xác su…”
(Trang mới: “Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối Bernoulli, được đặt tên theo nhà toán học Jacob Bernoulli, là một phân phối xác su…”)
(Không có sự khác biệt)
7.079

lần sửa đổi