Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoạt động xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
{{dnb}}
[[Tập tin:1963 march on washington.jpg|thumb|right|[[African-American Civil Rights Movement (1955–1968)|Civil rights]] các nhà hoạt động về quyền dân sự tại Tuần hành tháng 3 tại Washington vì Tự do và Việc làm, 1963]]
[[Tập tin:Barricade18March1871.jpg|thumb|right|[[Barricade]] tại [[Công xã Paris]], 1871]]