Khác biệt giữa các bản “Catharina-Amalia, Công chúa xứ Orange”

không có tóm lược sửa đổi
|image = Catharina-Amalia, Princess of Orange.jpg
|alt = Photo of Catharina-Amalia
|caption = Công chúa xứ Orange sinh ngày 30 tháng 4 năm 2013
|full name = Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria
|house = [[Nhà Orange-Nassau]]