Khác biệt giữa các bản “Oscar II của Thụy Điển”

Vua Oscar II đã kết hôn với [[Sophia của Nassau]]. Con cái của họ gồm có:
 
1. # Vua [[Gustaf V của Thụy Điển]] (1858-1950)
2. # [[Hoàng tử Oscar, Công tước xứ Gotland]], sau là Công tước Oscar Bernadotte af Wisborg (1859-1953)
3. # [[Hoàng tử Carl, Công tước xứ Västergötland]] (1861-1951)
4. # [[Hoàng tử Eugen, Công tước xứ Närke]] (1865-1947)
 
Oscar cũng bị cáo buộc là đã có một số con ngoài hôn nhân, trong đó có:
97

lần sửa đổi