Khác biệt giữa các bản “Oscar II của Thụy Điển”

# Vua [[Gustaf V của Thụy Điển]] (1858-1950)
# [[Hoàng tử Oscar, Công tước xứ Gotland]], sau là Công tước Oscar Bernadotte af Wisborg (1859-1953)
# [[Hoàng tử Carl, Công tước xứ Västergötland]] (1861-1951)
# [[Hoàng tử Eugen, Công tước xứ Närke]] (1865-1947)
 
97

lần sửa đổi