Khác biệt giữa các bản “Hoàng tử Eugen, Công tước xứ Närke”

Trang mới: “{{Infobox royalty|prince | image = Anders Zorn - Prins Eugen 1910.jpg | caption = The Duke in 1910, by Anders Zorn | name = Hoàn tử Eugen | title = Công t…”
(Trang mới: “{{Infobox royalty|prince | image = Anders Zorn - Prins Eugen 1910.jpg | caption = The Duke in 1910, by Anders Zorn | name = Hoàn tử Eugen | title = Công t…”)
(Không có sự khác biệt)
97

lần sửa đổi