Khác biệt giữa các bản “Hoàng tử Eugen, Công tước xứ Närke”