Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

 
===Đợt góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992===
{{chính|Đợt sửa đổi Hiến pháp 2013}}
Ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thời gian lấy ý kiến từ ngày công bố đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2013.<ref>{{Chú thích thông cáo báo chí|url=http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=1&LanID=50|title=Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992|publihser=TRUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI|accessdate=2013-1-24}} Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.</ref>
 
64

lần sửa đổi