Khác biệt giữa các bản “RAID”

 
Dữ liệu sẽ được chia ra nhiều phần bằng nhau để lưu trên từng đĩa. Như vậy mỗi đĩa sẽ chứa 1/n dữ liệu.
Tổng dung lượng = dung lượng đĩa nhỏ nhất nhân với tổng số đĩa.
 
Array Capacity = Size of Smallest Drive * Number of Drives
Dung lượng tổng cộng của ổ cứng trong hệ thống RAID0 bằng tổng dung lượng của hai ổ đĩa . Nếu chúng ta dùng 02 ổ cứng 80GB thì hệ thống đĩa của chúng ta là 160GB.
Ưu điểm:
- Tăng tốc độ đọc/ghi đĩa: mỗi đĩa chỉ cần phải đọc/ghi 1/n lượng dữ liệu được yêu cầu. Lý thuyết thì tốc độ sẽ tăng n lần.
 
Nhược điểm:
- Khả năng lưu trữ giảm : sử dụng n đĩa có dung lượng X thì chỉ thấy được 1 đĩa có dung lượng X. Dung lượng lưu trữ giảm n lần
- Tính an toàn thấp. Nếu một đĩa bị hư thì dữ liệu trên tất cả các đĩa còn lại sẽ không còn sử dụng được. Xác suất để mất dữ liệu sẽ tăng n lần so với dùng ổ đĩa đơn.
 
Người dùng vô danh