Khác biệt giữa các bản “Frederik VIII của Đan Mạch”

Các gia đình hoàng gia [[Đan Mạch]], [[Na Uy]], [[Bỉ]] và [[Luxembourg]] là hậu duệ của vua Frederick VIII thông qua các cuộc hôn nhân.
 
===HậuTước duệ=hiệu==
*'' 'Ngày 03 tháng 06 năm 1843 - 31 tháng 07 năm 1853'' ':'' Hoàng tử Frederick của Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
*'' 'Ngày 31 tháng 07 năm 1853 - 21 tháng 12 năm 1858'' ':'' Hoàng thân'' Hoàng tử Frederick của Đan Mạch
*'' 'Ngày 21 tháng 12 năm 1858 - ngày 15 tháng 11 năm 1863'' ':'' Hoàng thân'' Hoàng tử Frederick của Đan Mạch
*'' 'Ngày 15 tháng 11 năm 1863 - 29 tháng 01 1906'' ':'' Hoàng thân'' Thái tử
*'' 'Ngày 29 tháng 01 năm 1906 - 14 tháng 05 năm 1912'' ':'' Đức Vua''
 
==Hậu duệ==
{| class="wikitable"
!Name!!Birth!!Death!!Spouse!!Children