Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tư Mã Luân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Cuộc đời của ông vua thoán nghịch đã chấm dứt.
 
==Tham khảo==
*Mọi người còn nhớ khi [[Tư Mã Chiêu]] làm Tấn vương truy phong [[Tư Mã Ý]], [[Tư Mã Sư]] làm Tuyên vương, Cảnh vương, sau đó [[Tấn Vũ Đế|Tư Mã Viêm]] làm Tấn Vũ Đế thăng Tư Mã Ý, Tư Mã Sư làm Tấn Tuyên Đế và Tấn Cảnh Đế vì vậy ở đây Tư Mã Luân ban đầu là Triệu vương, khi xưng đế sẽ thành Tấn Triệu Đế vậy [[Thụy hiệu]] của Tư Mã Luân là Tấn Triệu Đế.
 
==Chú thích==