Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
== Qua đời ==
Năm [[224]] đời [[Tào Phi|Ngụy Văn Đế]], Giả Hủ vì tuổi già sức yếu nên mất khi 77 tuổi. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã chứng tỏ mình là một mưu sĩ giỏi, một người có cơ trí, đoán biết thời thế và là một người con có hiếu.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==