Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Braindead (phim 1992)”

* Nam diễn viên đồng thời là bạn Jackson [[Simon Pegg]] nói trong cuốn sách của ông ''[[Nerd Do Well]]'' rằng ''Braindead'' là một trong những ảnh hưởng lớn đến bộ phim của ông ''[[Shaun of the Dead]]''.
 
 
==chú thích==
{{Reflist|30em}}
[http://www.nzonscreen.com/title/braindead-1992/photos?photo=437 website thông tin phim]
Người dùng vô danh