Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Braindead (phim 1992)”

==Liên kết ngoài==
{{wikiquote|Braindead}}
 
* {{IMDb title|0103873|Braindead}}
* {{mojo title|deadalive|Braindead (Dead Alive)}}
* {{rotten-tomatoes|dead_alive|Braindead (Dead Alive)}}
* {{metacritic film|dead-alive|Braindead (Dead Alive)}}
* [http://www.nzonscreen.com/title/braindead-1992/photos?photo=437 website thông tin phim]
 
 
 
Người dùng vô danh