Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tư Mã Luân”

3 tháng không ngắn ngũi vì nhà Đường có vua làm vua cọ ngày cũng được đưa vô mà vì không có miếu hiệu, thụy hiệu, nên Tư Mã Luân mới không được tính hoàng đế
Không có tóm lược sửa đổi
(3 tháng không ngắn ngũi vì nhà Đường có vua làm vua cọ ngày cũng được đưa vô mà vì không có miếu hiệu, thụy hiệu, nên Tư Mã Luân mới không được tính hoàng đế)
Tháng 4/301, quân các chư hầu đánh về triều. Tư Mã Luân chống không nổi, thua, bị bắt sống. [[Tấn Huệ Đế]] được rước về triều. Còn Luân bị tống giam ở [[thành Kim Dung]].
 
Cùng năm 301, Tư Mã Quýnh sai người đến giết Tư Mã Luân. Tư Mã Luân chỉ ở ngôi được 3 tháng, không có thụy hiệu. Thông thường trong sử sách và danh sách về những vị Hoàng đế [[nhà Tấn]], vị vua này thường chẳng được ghi tên vào danh sách ấy, vì thời đại ông ta cai trị quákhông ngắn ngủi[[miếu hiệu]] và [[thụy hiệu]] của ông và thời gian làm vua cũng không dài.
 
Sau cái chết của [[Tư Mã Luân]], biến loạn chẳng những không bị dập tắt mà còn tiếp tục bùng lên, mở rộng ra trên quy mô lớn, kết cục dẫn đến sự tiêu vong của nhà Tây Tấn.
 
==Con cái==
*Tư Mã Phức