Khác biệt giữa các bản “Trinh sản”

==Đại diện==
===Động vật===
Hiện tượng trinh sản có thể gặp ở các loài [[động vật]] như rệp cây ([[Aphidae]]), rệp nho ([[Philoxer]]), Daphia, Ostracoda, côn trùng cánh thẳng, cánh màng, da gai, giun tròn, ong, kiến, tò vò và một số rệp, nhện, thậm chí ở động vật có xương sống như thằn lằn đá hay một số loài cá, lưỡng cư, bò sát.<ref>http://daitudien.net/sinh-hoc/sinh-hoc-ve-trinh-san.html| Trinh sản - sinh học</ref>
 
Đặc biệt, ở ong còn diễn ra xen kẽ trinh sản và [[sinh sản hữu tính]]. [[Ong]] chúa đẻ ra rất nhiều trứng, [[trứng]] không được [[thụ tinh]] phát triển thành ong đực (NST n - hiện tượng trinh sản), trứng được thụ tinh phát triển thành ong thợ và ong chúa (bộ NST 2n - sinh sản hữu tính)
 
''Bài chi tiết:'' [[Ong]]
 
===Thực vật===
Hiện tượng trinh sinh thường được gặp ở cây [[bồ công anh]]