Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
{{Chính|Pháp gia}}
 
Những chủ trương cai trị không dựa trên tình cảm và theo cách độc đoán của Tôn Tử. Ông đã được phát triển thành một học thuyết là hiện thân của Trường phái pháp luật [[Pháp gia]].
:Tử đã được phát triển thành một học thuyết là hiện thân của Trường phái pháp luật [[Pháp gia]].
 
Học thuyết này được [[Thương Ưởng]] (ch. [[338 TCN]]), [[Hàn Phi Tử]] (ch. [[233 TCN]]) và [[Lý Tư]] (ch. [[208 TCN]]) thành lập, họ cho rằng bản tính con người là ích kỷ và không thể sửa đổi được; vì thế, cách duy nhất để giữ trật tự xã hội là áp đặt kỷ luật từ bên trên, và tăng cường pháp luật một cách chặt chẽ. Phái pháp gia đề cao nhà nước trên mọi thứ khác, coi sự thịnh vượng và quyền lực quân sự của nhà nước quan trọng hơn hạnh phúc của người dân.