Khác biệt giữa các bản “Vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ”

(Bỏ liên kết đến "Đà Nẵng": . (TW))
*[[Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long]]
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
==Liên kết ngoài==
[http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr041126171753/ns041124104306 Vùng kinh tế Việt Nam trên website Bộ Ngoại giao]